Tükürük Bezi Ameliyatı

Tükürük bezleri nelerdir?
Tükürük bezleri, kulak önü (parotis), çene altı (submandibuler) ve dilaltı (sublingual) büyük tükürük bezleridir. Bunun yanı sıra ağız içinde yaygın şekilde yerleşmiş olan yüzlerce küçük tükürük bezi de mevcuttur.

Tükürük bezlerinin sık görülen hastalıkları nelerdir?
Tükürük bezlerinde görülen başlıca hastalıklar, enfeksiyonlar, taşlar ve kitlelerdir. En sık tükürük bezi ameliyatları taş ve kitlelere bağlı olarak kulak önü (parotis) ve çene altı (submandibular) tükürük bezlerine yapılmaktadır. Tükürük bezi enfeksiyonlarına en önemli örnek bir virüs hastalığı olan kabakulaktır. Diğer enfeksiyonlar özellikle bakteriyel olanlar, özel durumlarda gelişir ve ilaç tedavisi verilir.

Tükürük bezleri ameliyatları ameliyatları hangi anestezi ile yapılır?
Tükürük bezi ameliyatları genellikle iyi veya kötü huylu kitleler nedeni ile bağlı olarak genel anestezi altında ameliyathane şartlarında uygulanmaktadır. Kulak önü (parotis) ve çene altı (submandibuler) tükürük bezlerinin ağıza açılan kanalındaki taşlar eğer ağız içine yakın ise lokal anestezi ile çıkarılabilir. Taşlar derinde yerleşmiş ise de yine genel anestezi tercih edilir.

Kulak önü (parotis) tükürük bezi ameliyatının özellikleri nelerdir?
Kulak önü (parotis) tükürük bezi ameliyatlarındaki en önemli nokta tükürük bezinin içerisinden geçen yüz sinirinin 5 dalının tanınıp, korunmasıdır. Kulak önü (parotis) tükürük bezi ameliyatını incelikli kılan da bu anatomik özelliktir. Kulak önü (parotis) tükürük bezi ameliyatlarında, kulak önünden başlayan, arkaya dönen ve boyuna doğru uzanan özel bir kesi yapılır. Yüz sinirinin yüzeyindeki tükürük bezi dokularının alınması ile ameliyat tamamlanabilir ve bu tekniğe ‘yüzeyel parotidektomi’ denir. Yüzeyel bez ile birlikte yüz sinirinin derinindeki parçası da alınarak tamamı da çıkarılabilir. Bu tekniğe de ‘total parotidektomi’ denir.

Kulak önü (parotis) tükürük bezi ameliyatından sonra neler görülebilir?
Kulak önü (parotis) tükürük bezi cerrahisi sonrası yüz sinirinin kısmi ve geçici felci görülebilir. Çok nadir de olsa yüz sinirinin kalıcı felci görülebilmektedir ancak cerrahın tecrübesi ile birlikte teknolojik gelişmeler bu komplikasyonun büyük ölçüde önüne geçer. Ameliyat esnasında gözlük tipi büyüteçler veya mikroskoplar ameliyat sahası görüntüsünü defalarca büyütür. Ayrıca yüz sinirinin yerini güvenli bir şekilde tespit etmeyi sağlayan sinir uyarıcıları da ameliyat sırasında sinir güvenliği için kullanılır. Bu sayede kulak önü tükürük bezi cerrahisi yüz siniri açısından daha güvenli bir hâle gelir.

Çene altı (Submandibular) tükürük bezi ameliyatının özellikleri nelerdir?
Çene altı tükürük bezi (submandibuler bez) ameliyatı ise yine hasta genel anestezi altındayken boyuna uygulanan küçük kesi ile yapılır. Çene altı tükürük tezi (submandibuler bez) ameliyatında esnasında da yüz sinirinin sadece ağız kenarına giden dalına ait kısmi felçler nadir de olsa görülebilir.

Ranula nedir ve nasıl tedavi edilir?
İyi huylu tükrük kisti ‘ranula’ dilaltı (sublingual) tükürük bezine özel ve tedavisi ameliyat olan bir hastalıktır. Küçük tükürük bezlerine ait kitleler ağız içinde her yerde olabilir ve ameliyatları bu bölgelere özeldir.

Leave a reply